سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

لینک دوره های آموزشی


قالب بندی و قالب برداری 313- اشتری - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق-418- قاسمی اصل - تیرماه 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


سیستم های مقاوم بتن آرمه - 329- مقدم - خردادماه 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


 کنترل و اجرای اتصالات در سازه های فولادی 319- انواری- خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلودبخش سوم


 معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان112- گرمسیری - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلودبخش سوم


 مبحث 19 جهت تمدید و ارتقا ( مهندسین رشته تاسیسات برقی )- سعادتی - مرداد 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


 تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی ساختمان ها 417 - آورا - تیرماه 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان 413 - هاشمی - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 تاسیسات بهداشتی 412- سیاح نژاد- خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 517 - سعادتی - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه 114 - دهبان - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان 813 - اشرفی - تیرماه 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم


 آسانسور و پله برقی 511 - سعادتی - خردادماه1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم


 بهسازی خاک 321 - دریس زاده - تیرماه 1402

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

دانلود بخش سوم

جزوه